Edeleht

Märgotami seto asju

Märgotami seto asju

Hüä külälinõ, olt jõudnuq setokiilsele arvutilehele. Sjsoo lehe blogih ommaq õgasugutsõ jutukõsõ jaq arvamisõq. Muidogi ommaq kõik, kes tahtvaq seto keeleh midägi kirotaq vai üteldä, oodaduq ummi lugusit kirja pandma ja Seto Arvutilehele saatma.

Jutusit ja märgotuisi saat lukõ Seto Arvutilehe Blogih

Seto Arvutilehe välläandjast om Seto Infoselts

Ühendüse võtmisõst lövvät aadressi Kontaktõst